Halina Bazylewska

Pseudonim
Tyczyńska, Celińska, Halina
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
18.06.1923, Łuniniec, c. Edwarda i Wiktorii
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, DSZ, WiN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W aktach występuje pod nazwiskiem panieńskim Waszczuk. Działała w strukturach DSZ na Kraj, następnie WiN w komórce wywiadowczej krypt. „Liceum” i ekspozyturze wywiadowczej krypt. „Pralnia II”. Pełniła funkcje sekretarki zastępcy szefa wywiadu, łączniczki i kasjerki. Występowała jako Wanda Orłowska i Maria Kuczyńska. Aresztowana 14.05.1946 w Warszawie i objęta śledztwem pod zarzutem działalności .  Śledztwo zakończone 20.09.1946 skierowaniem sprawy do sądu. Przetrzymywana w więzieniu do 18.07.1947. Skazana 18.07.1947 przez WSR w Warszawie na 4 lata więzienia z pozbawieniem praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz na przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Karę zawieszono na 5 lat. Tego samego dnia zwolniona z więzienia Warszawa-Mokotów. Postanowieniem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 20.05.1992 wyrok z 1947 uznany za nieważny.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.