Józef Bartosz

Pseudonim
Głowacki
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
29.08.1929, Młynowice, s. Jana i Katarzyny
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Armia Krajowa
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Członek nielegalnej organizacji pod nazwą “Armia Krajowa” działającej na terenie pow. Złotów. Zatrzymany 11.11.1948 przez PUBP w Złotowie, aresztowany tymczasowo 17.11.1949, osadzony w więzieniu w Chojnicach. W akcie oskarżenia z 15.01.1949 oskarżony o usiłowanie zmiany przemocą ustroju w Polsce poprzez przynależność do nielegalnej organizacji “AK”. WyrokiemWSR w Szczecinie na “rozprawie pokazowej” w m. Tarnówka 05.02.1949 za to, że “od 09.1947 do 11.11.1948 usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego przez działalność w nielegalnej organizacji antyustrojowej o strukturze wojskowej pod nazwą >Armia Krajowa< na terenie powiatu Złotowskiego”, skazany na karę 5 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich honorowych na okres 2 lat oraz przepadek mienia. Karę odbywał w więzieniu w Chojnicach, Koronowie od 12.09.1949, Obozie Pracy Więźniów w Piechcinie od 26.04.1951, więzieniu w Potulicach, Nowogardzie od 25.02.1952 oraz Obozie Pracy Więźniów w Jelczu. 15.06.1953 zwolniony z odbywania kary postanowieniem WSR w Szczecinie “o zastosowaniu amnestii”.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.