Aleksander Baranowski

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
10.07.1914, Choćki, s. Piotra i Anny
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Udzielał pomocy oddziałowi pod dowództwem “Majstra”, “Oka”. Aresztowany 05.11.1946 przez PUBP w Suwałkach. Osadzony w areszcie przy PUBP. 08.11.1946 Wojskowy Prokurator Rejonowy w Białymstoku skierował sprawę do sądu wraz z aktem oskarżenia. 13.11.1946 osadzony w więzieniu w Białymstoku do dyspozycji WUBP. Wyrokiem WSR w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Bakałarzewie 12.11.1946 skazany na karę śmierci i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek całego mienia. Prezydent KRN decyzją z 02.12.1946 skorzystał z prawa łaski i zmienił wyrok na 15 lat więzienia i utratę praw na okres 5 lat. Postanowieniem WSR w Białymstoku kara 15 lat więzienia na mocy amnestii została złagodzona do 10 lat. Osadzony kolejno w więzieniach w Białymstoku, Rawiczu (20.06.1947 – 08.12.1951), Sosnowcu-Radochach. Od 18.04.1952 przebywał w Ośrodku Pracy Więźniów w Jelczu. Decyzją WSR w Białymstoku z 6.04.1954 warunkowo zwolniony z odbycia pozostałej części kary. Wolność odzyskał 12.04.1954. Od 13.09.1962 rozpracowywany w ramach sprawy operacyjnej obserwacji przez SB KP MO Olecko “jako osoba wywodząca się z reakcyjnego podziemia WiN wrogo wypowiadająca się w okresie kryzysu kubańskiego i deklarująca wznowienie działalności organizacyjnej w wypadku konfliktu zbrojnego”. Sprawę zakończono 24.04.1965 z powodu “zaprzestania wrogiej działalności”.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.