Tadeusz Banaś

Pseudonim
Lew
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
10.07.1918, Sielnica, s. Marcina i Anieli
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Żołnierz NSZ, działał na terenie powiatu Wąbrzeźno od marca do czerwca 1946. Ujawnił się przed komisją amnestyjną w Bydgoszczy 17.03.1947 (nr oświadczenia 15090/47). Następnie oskarżony o prowadzenie od lutego 1948 do 23.10.1950 “wrogiej propagandy” oraz o “próbę zmiany w drodze przemocy ustroju Państwa Polskiego”. Zatrzymany przez PUBP Wąbrzeźno 23.10.1950, tymczasowo aresztowany na wniosek WPR Bydgoszcz z 30.10.1950 (nr sprawy Pr. II-387/50), osadzony w Areszcie PUBP Wąbrzeźno. Wyrokiem WSR Bydgoszcz z 19.01.1951 skazany na 7 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat oraz przepadek całego mienia (sprawa nr Sr 9/51). NSW postanowieniem z 30.03.1951 (Sn. Odw. S. 503/51) utrzymał wyrok w mocy. 23.04.1953 WPR Bydgoszcz wydała postanowienie o amnestii, na mocy którego wyrok złagodzono do 4 lat i 8 miesięcy więzienia. 28.08.1958 Sąd Najwyższy uchylił orzeczenie NSW z 30.03.1951, uznając, że dotychczasowe orzeczenia sądów “zapadły z obrazą przepisów prawa materialnego” oraz kierując się ustawą o amnestii (nr sprawy IV. K. Rn. 1291/57).

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.