Stanisław Babiński

Pseudonim
Ogień
Stopień wojskowy
sierżant
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1916, Babin (ówczesna gm. Tykocin)
Data i miejsce śmierci
15 lipca 1984, Stronie Śląskie
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NOW, NZW
Miejsce pochówku
Powązki warszawskie
Przebieg służby

Konspiracyjne nazwisko: Józef Kulikowski. Uczestnik kampanii wrześniowej. Jesienią 1942 wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej. „Rozkazem Nr. 1606” Komendy Okręgu Białostockiego NOW z dnia 20 listopada 1943 został awansowany na dowódcę II plutonu w I kompanii terenowej Komendy Powiatowej NOW o krypt. „Tomasz” (Wysokie Mazowieckie). Wiosną 1945 przeszedł do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i objął dowództwo I kompanii terenowej tej organizacji (gm. Tykocin). Była to jedna z najbardziej liczebnych i najlepiej zorganizowanych struktur NZW w powiecie Wysokie Mazowieckie. Uczestnik licznych akcji zbrojnych. W lipcu 1945 został odznaczony przez Komendę Główną NZW Krzyżem Walecznych. Na początku lipca 1946 został Szefem Wydziału II (Wywiadu) w Komendzie Powiatu o krypt. „Mazur”. Jednocześnie nadal kierował działalnością I kompanii. W NZW awansowany do stopnia sierżanta. Na przełomie 1946 i 1947 wraz z rodziną wyjechał z macierzystego terenu do Nakła. Nie ujawnił się w 1947. W dniu 8 lipca 1949 aresztowany przez UB i przewieziony do Białegostoku. Przeszedł okrutne śledztwo, w wyniku którego popadł w chorobę psychiczną. Na początku 1951 został zwolniony, a śledztwo wobec niego zawieszono. Nigdy już nie powrócił w pełni do zdrowia. Większość życia spędził w szpitalach psychiatrycznych.

Więcej informacji

R. Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), 2021

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Projekt „Popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych - bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji (wystawy, portale internetowe)” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.