Władysław Awramienko

Pseudonim
Brat, Lazur, Gwiazda, Dunajewski
Stopień wojskowy
kapitan
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
05.01.1918, Porzecze, s. Adama i Marii
Data i miejsce śmierci
ok. 10 grudnia 1950
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NOW, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Przedwojenny nauczyciel. W konspiracji od 1942 w NOW. Od września 1944 do wiosny 1945 Szef Wydziału II (wywiadu) w Komendzie Powiatu Bielsk Podlaski (krypt. „Biały). Od kwietnia 1945 w NZW. Z dniem 1 maja 1945 przeszedł do Komendy Okręgu, gdzie objął funkcję Szefa Wydziału I (organizacyjnego). W NZW awansowany do stopnia kapitana. W październiku 1946 zrezygnował z działalności konspiracyjnej i wyjechał z Białostocczyzny. Ujawnił się w Tczewie 14 kwietnia 1947. Pozyskany przez Urząd Bezpieczeństwa jako informator o krypt. „Agra”, został niebawem przejęty przez MBP (występował pod kryptonimami „Cedr” oraz „2 C”). W sierpniu 1950 realizując plan prowokacyjnej operacji „resortu” nawiązał kontakt z ppor. Kazimierzem Krasowskim ps. „Głuszec”. Wskutek błędów popełnionych przez UB i podejrzeń por. Zachariasza Tarnowskiego ps. „Kochanowski”, około 10 grudnia 1950 został zastrzelony przez żołnierza „Głuszca”, Feliksa Bojara ps. „Franek”. Istnieje również informacja, że po jednym z jesiennych spotkań z Awramienką „Głuszec”
wysłał za nim zaufanych współpracowników, którzy zdemaskowali go jako agenta UB.

Więcej informacji

R. Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), 2021

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Projekt „Popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych - bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji (wystawy, portale internetowe)” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”, Bartosz Maciej Rebelski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.