Jerzy Adamczyk

Pseudonim
Cygan
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
26.01.1932, Warszawa, s. Kazimierza i Felicji
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Walcząca Armia Krajowa
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Od września 1948 na terenie Warszawy członek organizacji Walcząca Armia Krajowa. Posiadał pistolet typu FN siódemkę kal. 7,65 mm. bez numeru oraz granat zaczepny niemiecki. Grupa działała na terenie Warszawy od września 1948 do lipca 1949. Działacze tej organizacji odbywali spotkania, werbowali nowych członków, „prowadzili wrogą propagandę” poprzez wydawanie ulotek i odezw oraz gromadzili broń. Aresztowany 12 lipca 1949. W dniu 27.09.1949 osadzony w więzieniu w Jaroszowie, 22.12.1949 skazany przez WSR w Warszawie na karę 5 lat więzienia (6 członków młodzieżowej Walczącej Armii Krajowej skazano na kary od 1 roku do 13 lat więzienia). 27.04.1950 z więzienia Warszawa III – na mocy decyzji wydanej przez UBP na m.st. Warszawę wysłany do CW we Wronkach. Zwolniony 21.01.1953.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.