Tadeusz Łagoda

Pseudonim
Barykada
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
01.01.1929, Szczebrzeszyn
Data i miejsce śmierci
13.10.1949, Horyszów Polski
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN, II Inspektorat Zamojski AK
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Żołnierz AK w rejonie Szczebrzeszyn podległy Stanisławowi Karczewskiemu „Iwo”, „Niebora”. Rozkazem Stanisława Książka „Turii” z 16.07.1945 awansowany do stopnia plutonowego ze starszeństwem od 11.11.1944. Od maja 1946 żołnierz WiN obwodu Zamość, w tym 08.05.1946 wziął udział w akcji na więzienie w Zamościu. Od czerwca 1946 żołnierz rejonu WiN „Olcha” dowodzonego przez Stanisława Karczewskiego „Goraja”. Od września 1946 żołnierz rejonu Sitno-Kotlice dowodzonego przez Józefa Włoszczuka „Pistoleta”. W 1947 opuścił teren Zamojszczyzny i przebywał w Pieszycach na terenie Dolnego Śląska, gdzie prawdopodobnie należał do organizacji „Czarna Śmierć”. Później powrócił na Zamojszczyznę. Od 1948 członek „trójki wykonawczej” i żołnierz II Inspektoratu Zamojskiego AK. Później dowódca oddziału zbrojnego podległego II Inspektoratowi Zamojskiemu AK. Zginął w obławie PUBP Zamość i KBW w zabudowaniach Jana Kiełbińskiego „Szpilki” w Horyszowie Polskim.

Więcej informacji
Autor wpisu
dr Bartłomiej Szyprowski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.