Władysława Żurawska

Pseudonim
Wanda
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
04.12.1919, Lipinki k. Tucholi
Data i miejsce śmierci
01.04.2008
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Jej rodzina odmówiła przyjęcia niemieckiej narodowości. Związana z konspiracją. W 1941 złożyła ślubowanie w TOW Gryf Pomorski, łączniczka – kurierka oddziału dowodzonego przez brata, Jana Sikorskiego „Orlicza”. W połowie 1942 w ramach akcji scaleniowej oddział został podporządkowany AK. W styczniu 1943 zagrożona aresztowaniem dołączyła do oddziału „Wilków” ze zgrupowania „Świerki” Pomorskiego Okręgu AK. Po wkroczeniu na te tereny Armii Czerwonej została zatrzymana przez NKWD, wkrótce zwolniona. 26.10.1946 aresztowana przez PUBP w Tucholi pod zarzutem współpracy z oddziałem Władysława Chelińskiego/Helińskiego „Małego” podporządkowanego Zygmuntowi Szendzielarzowi „Łupaszce”. Trwające miesiąc śledztwo było wyjątkowo okrutne. Wyrokiem WSR w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Tucholi skazana na karę 15 lat więzienia. Karę odbywała w więzieniu dla kobiet w Fordonie. Po odbyciu 9 lat z zasądzonego wyroku w 1955 zwolniona.

Więcej informacji

„Nie było czasu na strach…” Z Janiną Wasiłojć-Smoleńską rozmawiają Marzena Kruk i Edyta Wnuk, 2009

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.