Tadeusz Zieliński

Pseudonim
Igła
Stopień wojskowy
porucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
27.09.1927, Gaj (gm. Skaryszew)
Data i miejsce śmierci
24.06.1948, las pod Piotrkowem Trybunalskim
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, WiN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Brak informacji na temat przedwojennych losów. Prawdopodobnie od końca 1943 walczył w szeregach 72 pp. AK na terenach Radomszczyzny i Kielecczyzny. W 1945 związał się z oddziałem por. Stefana Bembińskiego “Harnasia”, z którym rozbijał więzienie UB w Radomiu. Początkiem 1946 wchodzi do oddziału Stefana Nowackiego “Zagóry”, pełnił funkcję zastępcy dowódcy, w czerwcu 1946 podporządkował się komendantowi ZZK por. Franciszkowi Jaskulskiemu ” Zagończykowi”. Największą i najgłośniejszą akcją przeprowadzoną przez podziemie antykomunistyczne na Kielecczyźnie w 1946, w której uczestniczył również oddział ppor. Tadeusza Zielińskiego „Igły”, była walka pod Zwoleniem (pow. kozienicki) stoczona 15 czerwca 1946, upamiętniona jako jedna z 5 najważniejszych walk Żołnierzy Niezłomnych na tablicy na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Okoliczni mieszkańcy sprzyjali partyzantom, ochraniała ich. Nie pomagali komunistom. „Igła” zachowywał ogromne środki ostrożności. Sam chodził do gospodarzy po żywność i informacje. Brak pośredników, którzy mogli wsypać, sprawiał, że o wspę było trudniej. We wrześniu 1946 oddział “Igły” na rozkaz “Zagończyka” ujawnia się. Za miesiąc wraca do konspiracji zagrożony aresztowaniem.  Najgłośniejszym wyczynem było zabicie 18.07.1946 pod Skaryszewem ppłk. Aleksandra Wnukowskiego z rzeszowskiego KBW, był to najwyższy szarżą żołnierz zastrzelony przez podziemie antykomunistyczne w całej Polsce. 14.06.1948 podczas potyczki w Dzierżowku został ranny. Oddział zostaje rozwiązany, “Igła” próbuje pieszo dostać się na leczenie do Łodzi, towarzyszy mu jego żołnierz Mirota. 24.06.1948 zdrajca uznał, że jeśli unieruchomi „Igłę” i przekaże go UB, uzyska wolność. Gdy „Igła” spał, Mirota zabrał mu pistolet, ranił w nogi, po czym poszedł na posterunek MO. „Igła” widząc beznadziejność sytuacji nie dał wziąć się żywcem, rozerwał się granatem.

Więcej informacji
Autor wpisu
Paweł Czaja

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.