Bolesław Zabłocki

Pseudonim
Oczko
Stopień wojskowy
kapitan
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
8.08.1923
Data i miejsce śmierci
22.03.2016, Słupsk
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK
Miejsce pochówku
Cmentarz Komunalny w Słupsku
Przebieg służby

Ochotnik we wrześniu 1939 w szeregach 77 pp. Żołnierz UBK, dowódca oddziału partyzanckiego AK z terenów Puszczy Nalibockiej. Oddział składał się w większości z partyzantów III i VI batalionu 77 pp AK. Wykonał wiele akcji z zakresu samoobrony przed NKWD. Osobiście zlikwidował majora i kapitana NKWD. W październiku 1945 zdemobilizowany, a jego żołnierze w zorganizowany sposób przerzuceni w transportach PUR „do Polski”. Dwie grupy ewakuowały się szczęśliwie, ostatnia wpadła w ręce NKWD i ślad po niej zaginął. Aresztowany przez UB w styczniu 1956, zwolniony w lipcu 1956. Do końca życia mieszkał na terenie ziemi słupskiej. Za swoje zasługi został uhonorowany m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Semper Fidelis, Medalem Pro Memoria, Medalem Pro Patria.

Więcej informacji

http://pawet.net/zl/zl/2003_58/7.html

Autor wpisu
Łukasz Suchanowski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.