Kazimierz Woźniak

Pseudonim
Szatan
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1924, Samoklęski (pow. Lubartów)
Data i miejsce śmierci
11.05.1947, Lublin
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, DSZ, WiN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W czasie okupacji niemieckiej czonek BCh, żołnierz oddziału partyzanckiego Jana Flisiaka „Chłopickiego”. We wrześniu 1944 wcielony do (L)WP, zdezerterował w listopadzie 1944. Od kwietnia 1945 ponownie w konspiracji, żołnierz oddziału Wiktora Targońskiego „Brzozy”. Ujawnił się na mocy amnestii w październiku 1945. Pracował jako zastępca komendanta ochrony cukrowni w Opolu Lubelskim, skąd zdezerterował w styczniu 1945. Od jesieni 1945 po raz kolejny powrócił do konspiracji. Zorganizował ok. 20-osobowy oddział partyzancki podporządkowany Wiktorowi Targońskiemu „Brzozie”, operujący w południowo-zachodniej części pow. lubartowskiego. Od wiosny 1946 podporządkowany zgrupowaniu WiN Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Aresztowany 24.01.1947 w Bełżycach, pow. Lublin, podczas próby rozbrojenia żołnierzy KBW. Skazany 27.03.1947 przez WSR w Lublinie na karę śmierci. 11.05.1947 popełnił samobójstwo w więzieniu na Zamku w Lublinie.

Więcej informacji

Zdzisław Broński “Uskok”, Pamiętnik, 2004

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.