Władysław Wilkowski

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
01.02.1917, Janowice pow. Koło, s. Józefa i Franciszki z d. Lewińska
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W czasie okupacji wysiedlony do GG, członek oddziału zbrojnego. W latach 1945-1946 członek oddziału zbrojnego na terenie pow. Koło i Nieszawa dowodzonego przez Jerzego Gadzinowskiego ps. „Szary”, wg UB zabił 3 aktywistów partyjnych. Aresztowany, skazany na 10 lat, na mocy amnestii wyszedł po 4 latach. Po wyjściu z więzienia karany przez Kolegium za „oporny stosunek w udzielaniu pomocy w ramach akcji pomocy sąsiedzkiej”, k. 5 – charakterystyka (Topólka 26.5.1951) „… w miejscowości Izbica Kuj. gdzie dokonuje rozstrzelania trzech ludzi na stacji kolejowej w Izbicy odbierając im posiadaną gotówkę i dokumenty.

Aresztowany w lutym 1946 przez PUBP Koło, WSR w Poznaniu skazał go na 6 lat – zwolniony na mocy amnestii po 1, 5 roku; wg UB do „bandy” należeli też brat Wilkowskiego Franciszek, który nie został ujęty, ukrywał się na Ziemiach Odzyskanych (tam podobno zabity, wg innych zabity w czasie akcji gdy był w oddziale). Do oddziału należeli także: Lewandowski Edward ps. „Leszcz”, Sosnowski Zygmunt, Mazurkiewicz Mieczysław, Mazurkiewicz Kazimierz, Mazurkiewicz Stefan, Kubiak Władysław, Marciniak, Bartczak Henryk, k. 26 – pismo WSGarnizonowy w Poznaniu z 19.08.1950 – o skazaniu Wilkowskiego przez WSR w Poznaniu 28.02.1946 z art. 1 Dekretu o Ochronie Państwa z 30.10.1944 łącznie na karę 6 lat wiezienia, na mocy amnestii 22.02.1947 karę złagodzono do 1,5 roku wiezienia (AIPN Po 08/221 – Sprawa ewidencyjno – obserwacyjna).

Więcej informacji
Autor wpisu
dr hab. Waldemar Handke

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.