Mieczysław Wieczorek

Pseudonim
Noc
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
21.04.1925, Czarnków, s. Ignacego i Klary z d. Machowina
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Zielony Trójkąt
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Wykształcenie 1 klasa gimnazjum. Żołnierz oddziału Leona Wesołowskiego “Wichury” (“Zielony Trójkąt”), zaprzysiężony 03.07.1945 w Sędziwojewie przez L. Najrzała ps. “Marynarz”. Aresztowany 28.07.1945 przez PUBP Września, sądzony przez WSO w Poznaniu wraz z: Głębocki Michał (ks), Jerzykiewicz Kazimierz, Knowski Jerzy, Kurdek Władysław (ks), Najrzał Lucjan (ks), Piasecki Albin (ks), Rutkowski Tadeusz, Sabiński Jan (ks), Skikiewicz Wacław (ks), Stefaniak Kazimiera, Walczak Wojciech (ks), Wawrzyniak Feliks, Weiss Edward, Ziętek Tadeusz (ks), Zielińska Helena, na rozprawie w więzieniu we Wrześni (zapadło 9 ks, reszta kary od 4 do 15 lat). Skazany 25.09.1945 przez WSO w Poznaniu (przew. J. Zaborowski, Ryszard Wiercioch, Wichłacz Ludwik – ławnicy) na rozprawie niejawnej w więzieniu we Wrześni, uniewinniony. Zam. Wólka pow. Słupca.

Więcej informacji
Autor wpisu
dr hab. Waldemar Handke

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.