Antoni Wieczorek

Pseudonim
Ścibor, Kaktus
Stopień wojskowy
kapitan
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1902, Borków (pow. Łomża)
Data i miejsce śmierci
09.07.1945, Lublin
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK
Miejsce pochówku
Cmentarz rzymsko-katolicki w Lublinie przy ul. Unickiej, mogiła zbiorowa
Przebieg służby

Ukończył Szkołę Mierniczą w Łomży. W konspiracji od 1942, poczàtkowo w POZ, a następnie AK. Od marca 1943 adiutant komendanta Okręgu AK Lublin, od września 1944 zastępca szefa II Oddziału (kontrwywiad) Komendy Okręgu AK Lublin, a od października 1944 szef tego oddziału. Aresztowany 18.10.1944 przez NKWD. Skazany 27.01.1945 przez NSW na karę śmierci. Z 17 na 18.02.1945 uciekł z więzienia na Zamku w Lublinie wraz z grupą żołnierzy AK. Ponownie schwytany przez NKWD 14.04.1945 w Toruniu i przewieziony do więzienia na Zamku. Wyrok zasądzony przed ucieczką wykonano.

Więcej informacji

Zdzisław Broński “Uskok”, Pamiętnik, 2004

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, Krystyna Tymochowicz

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.