Andrzej Wanicki

Pseudonim
Zbyszek, Zbyszko
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
29.03.1928, Piotrków Trybunalski
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ, AK
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Jego ojciec był adwokatem, posiadał kancelarię w Żywcu i był doradcą księcia Habsburga. W czasie okupacji mieszkał w Krakowie. W 1944 wstąpił do AK jako wywiadowca. 03.05.1946 brał udział w strajku szkolnym w Krakowie. W obawie przed aresztowaniem wyjechał do Żywca i w czerwcu 1946 wstąpił do oddziału leśnego Antoniego Bieguna „Sztubaka”. Brał udział w rozbiciu posterunku MO w Jeleśni. Ze względu na predyspozycje został przez „Sztubaka” przydzielony do grupy propagandowej, do jego zadań należało m.in. redagowanie ulotek antykomunistycznych. W połowie sierpnia 1946 po obławie KBW urządzonej na obozowisko pod Halą Baraczną odłączył się od oddziału i pod Babią Górą przyłączył się do oddziału AK pod dowództwem por. „Sana”. W październiku 1946 oddział został zdemobilizowany i Wanicki wrócił do cywila. Początkowo zamieszkał w Krakowie, w 1950 wyjechał do Jeleniej Góry.

Więcej informacji

T. Greniuch, Chrystus za nas, my za Chrystusa. Historia Zgrupowania Oddziałów Leśnych NSZ pod dowództwem kpt. H. Flamego “Bartka”, 2018

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.