Zbigniew Tuszewski

Pseudonim
Łoś
Stopień wojskowy
szeregowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
02.04.1920, Śrem
Data i miejsce śmierci
30.04.2019, Poznań
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ
Miejsce pochówku
Cmentarz Junikowski w Poznaniu
Przebieg służby

W 1937 wstąpił do ONR. Działał również w ZHP. Żołnierz AK w Warszawie. W kwietniu 1945 włączony do (L)WP. Szef aprowizacji, prowadzony przez niego sklep był skrzynką kontaktową Obszaru Zachód AP. Ostatni łącznik Stanisława Kasznicy, współpracował także z Edwardem Kemnitzem. Aresztowany 30.07.1945, skazany przez WSR w Poznaniu na 6 lat więzienia. Karę zmniejszono na mocy amnestii. Po wyjściu z więzienia właściciel komisu w Poznaniu. Za swoje zasługi uhonorowany: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem za Ofiarność i Odwagę (za uratowanie tonącej dziewczyny w 1968), Medalem Pro Patria, Medalem Obrońcy Ojczyzny 1939-1945, Medalem Pamiątkowym 75-lecia NSZ, Krzyżem Zasługi 25-lecia ZŻ NSZ.

Więcej informacji

https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/22548

Autor wpisu
Łukasz Suchanowski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.