Jan Turzyniecki

Pseudonim
Mogiłka
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
17.02.1919, Karczówka (pow. Tomaszów Lubelski), s. Antoniego i Justyny
Data i miejsce śmierci
15.03.1965
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN
Miejsce pochówku
Cmentarz w Tomaszowie Lubelskim
Przebieg służby

Od 1940 współpracownik BCh. Aresztowany wiosną 1941, uciekł z aresztu w Tomaszowie Lubelskim w grudniu 1941. Od 1942 w AK, m.in. w kompanii leśnej AK por. “Ligoty”. Ujawnił się w kwietniu 1947. Zagrożony aresztowaniem od wiosny 1948 w oddziale Jana Leonowicza “Burty”. Dowódca patrolu, następnie zastępca dowódcy, a po jego śmierci dowódca oddziału. Aresztowany ze Stanisławem Rogowskim 10.10.1953 po walce z grupą operacyjną UB-KBW w Siemnicach, gdzie został ciężko ranny. Skazany 27.12.1954 na karę śmierci, w lipcu 1955 zamienioną na karę dożywotniego więzienia, następnie zmniejszoną do 12 lat. Zwolniony 22.06.1964.

Więcej informacji

I. Rębisz, Kara śmierci za pomoc Wyklętym. Jan Rylewicz “Rygiel”, “Junak”, “Scyzoryk” (1923-2015), w: Kwartalnik Wyklęci, nr 1(9)/2018

H. Pająk, Burta kontra UB, 2014

Autor wpisu
Ilona Rębisz

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.