Władysław Tritt

Pseudonim
Stopień wojskowy
plutonowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
10.06.1913, Wronczyn (pow. Poznań), s. Jana i Antoniny
Data i miejsce śmierci
07.04.1988, Puszczykowo (pow. Poznań)
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WSGO "Warta"
Miejsce pochówku
Puszczykowo, cmentarz parafialny
Przebieg służby

W wojnie obronnej 1939 brał udział na stanowisku dowódcy półplutonu czołgów rozpoznawczych w 1 plutonie szwadronu czołgów rozpoznawczych TKS 71 Dywizjonu Pancernego ze składu Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Armii “Poznań”. Walczył m.in. w bitwie nad Bzurą (w tym w natarciu 7 pułku strzelców konnych na Brochów, zakończonym unieszkodliwieniem kilku czołgów niemieckich) i bojach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej (w tym w walce ze spotkanymi czołgami niemieckimi, zakończonej zapaleniem i zniszczeniem trzech z nich). Przedostawszy się do Warszawy, uczestniczył w jej obronie aż do kapitulacji, przydzielony do plutonu obrony mostów na stokach Cytadeli. Od 29.09.1939 przebywał 14 dni w niewoli niemieckiej. Od 25.01.1945 do 03.04.1945 z-ca komendanta MO w Buku, następnie komendant placówki SOK w Buku. Równocześnie od maja 1945 Komendant placówki WSGO “Warta” Buk-miasto w obwodzie Nowy Tomyśl. Zatrzymany przez PUBP Nowy Tomyśl 23.01.1946. Sądzony wraz z pięcioma innymi członkami organizacji przez WSR w Poznaniu, skazany 17.05.1946 na 2 lata więzienia i utratę praw na jeden rok. Na podstawie amnestii karę darowano. Następnie do emerytury pracował na PKP w Oddziale Zabezpieczenia Ruchu i Łączności na stanowisku kier. referatu. Od 1950 r. mieszkał w Puszczykowie.

Więcej informacji

W. Handke, Wielkopolska Niezłomna. Żołnierze WSGO “Warta” 1945-1946, 2014

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego, Lech Tritt

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.