Eugeniusz Tomaszewski

Pseudonim
Kop, Bystry
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
03.02.1914, Skowierzyn, s. Józefa i Katarzyny
Data i miejsce śmierci
18.07.1946, Rzeszów
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W listopadzie 1935 powołany do służby wojskowej w 6 Pułku Strzelców Konnych w Żółkwi, następnie służył w policji konnej we Lwowie. Uczestnik kampanii wrześniowej. Po zakończeniu walk zamieszkał w Motyczu Szlacheckim, gdzie wstąpił do miejscowej placówki NOW-AK. Jego nazwisko figurowało w sporządzonym przez AK wykazie policjantów polskich „nie służących” Niemcom. W styczniu 1945 wstąpił do MO, otrzymując przydział do II Komisariatu w Kielcach. W maju 1945 wstąpił do oddziału Tadeusza Gajdy „Tarzana” przyjmując pseudonim „Bystry”. Pełnił obowiązki szefa oddziału, następnie kwatermistrza, a także komendanta żandarmerii NOW oraz zastępcy „Tarzana”. Posługiwał się fałszywymi dokumentami wystawionymi na nazwisko Edward Janeczko. 16.11.1945 aresztowany przez tarnobrzeski pluton rezerwy MO, a po wstępnym śledztwie przewieziony do więzienia WUBP w Rzeszowie. Skazany na karę śmierci przez WSR w Rzeszowie 21.06.1946 r. Wyrok wykonano w rzeszowskim więzieniu na Zamku Lubomirskich.

Więcej informacji
Autor wpisu
Katarzyna Sabat

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.