Jan Szyksznian

Pseudonim
Ścigacz
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
06.01.1925, Prucie k. Ignalina (woj. wileńskie)
Data i miejsce śmierci
29.09.1991, Szczecin
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
Cmentarz Centralny w Szczecinie
Przebieg służby

W konspiracji od 1942 jako łącznik u chor. Stefana Janiczaka “Wiesława” w garnizonie m. Wilno. Po przeszkoleniu wojskowym skierowany wiosną 1944 do 3. Brygady AK Gracjana Fróga “Szczerbca”, do l. plutonu Franciszka Gradziewicza “Bosego” 1. kompanii szturmowej dowodzonej przez Romualda Rajsa “Burego”. Brał udział w walkach: Murowana Oszmianka, wypady na szosie Wilno – Jaszuny, Operacji “Ostra Brama” i innych. Uniknął aresztowania i został powołany do Specjalnego Oddziału Dywersyjnego w Komendzie Okręgu AK pod dowództwem rtm. Zygmunta Augustowskiego ps. “Hubert”. Wobec zagrożenia aresztowaniem zarejestrował się w punkcie poborowym Armii Berlinga i w marcu 1945 wyjechał do Białegostoku. Zdemobilizowany w grudniu 1945, osiedlił się w Drawnie k. Choszczna i kontynuował naukę w Gimnazjum dla Dorosłych w Choszcznie. Od 1946 w związku małżeńskim z Danutą Janiczakówną “Sarenką”. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Do żadnej partii nie należał. Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Wojska – dwukrotnie.

Więcej informacji
Autor wpisu
Leszek Szyksznian

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.