Stanisław Szulc

Pseudonim
Kania
Stopień wojskowy
major
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
08.01.1903, Annówka (Gubernia Jekaterynosław), s. Macieja i Eugenii
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK
Miejsce pochówku
Przebieg służby

18.12.1918 wstąpił do Dywizji Strzelców gen. Lucjana Żeligowskiego. Odznaczony KW. Kończy szkołę podchorążych artylerii w 1924 w Toruniu. W 1926 uzyskuje dyplom ukończenia oficerskiej szkoły topografów przy WIG w Warszawie. W latach 1924-1933 w 16 Pułku Artylerii Polowej w Grudziądzu. W latach 1933-1939 w Wojskowym Instytucie Geograficznym, a od 1935 jako kapitan Korpusu Geografów. W 1939 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Po wybuchu wojny w Oddziale Pomiarowym Służby Geograficznej przy dowództwie armii “Lublin”, następnie jako artylerzysta w obronie Lwowa, gdzie zostaje ranny. Po zaleczeniu ucieka ze szpitala i przedostaje się do Wilna, tam nawiązuje kontakt z organizacją SZP. Od końca 1940 pełni funkcję komendanta grupy kadrowej złożonej głównie z żołnierzy 6 PP Leg. Wiosną 1942 skierowany do Warszawy VII Obwód “Obroża”, a pod koniec roku do IV Rejonu, mianowany zastępcą dowódcy Otwockiego Pułku kpt. Antoniego Dobrzańskiego “Michała”. Od stycznia 1944 powierzone mu zostaje dowództwo IV Rejonu – “Gospodarz IV”, jednocześnie pracuje w Urzędzie gm. Falenica. Jesienią 1944 w ramach akcji wyłapywania przez NKWD – UB żołnierzy spieszących na pomoc Powstańcom Warszawy, zostaje zatrzymany i osadzony w otwockim areszcie. Po interwencji urzędników gm. Falenica (większość w konspiracji – za Ireneusz Patyk szef KOb “Patyk”), przedstawiając dowody że jest jej cennym pracownikiem, zostaje zwolniony. 23.03.1945 aresztowany w wynajmowanym mieszkaniu. Ppor. Wacław Gołębiewski “Kruk” zamieszkały w pobliskiej Radości zebrał od sąsiadów naocznych świadków zeznania co do okoliczności aresztowania mjr. Szulca . Pod dom podjechała ciężarówka, z której zeskoczyło około 30 żołnierzy i otoczyło dom. Po chwili podjechała taksówka, wysiadło czterech cywili i weszli do środka. Po kwadransie wyciągneli zakrwawionego, nieprzytomnego dowódcę i wrzucili na ciężarówkę. Gospodarza domu też zbili do nieprzytomności, ale zostawili. Aresztowania dokonała grupa Józefa Światło. Zdrajcę wskazał zadufany w sobie pijany oficer UB mówiąc “Był wójt wasz – jest wójt nasz”. Wszyscy wiedzieli o kogo chodzi, awans okropny – wojewoda białostocki (nie natrudził się H. Kosowski upamiętniając go pomnikiem i ulicą w Wawrze, zamienił ofiarę w kata; 21.03.2013 w Otwocku nazwał mjr. Szulca sowieckim agentem i zdrajcą). 13.04.1945 wydano wyrok – 10 lat więzienia. We wrześniu 1945 na podstawie amnestii zwolniony.

Więcej informacji
Autor wpisu
Marek Kowalski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.