Czesław Szewluk

Pseudonim
Miś, Orlik
Stopień wojskowy
kapral
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
18.08.1924, Koniuchy (gm. Miączyn)
Data i miejsce śmierci
08.11.2009, Zamość
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
DSZ, ROAK, WiN, II Inspektorat Zamojski AK
Miejsce pochówku
Cmentarz w Zamościu
Przebieg służby

Od października 1941 żołnierz ZWZ/AK placówki Kotlice w rejonie Skierbieszów dowodzonej przez ppor. Stanisława Kleszczyńskiego „Gniadosza”. Od października 1942 żołnierz plutonu szturmowego „Orlik” dowodzonego przez Wacława Kliszcza „Bogdana”, „Wichra” jednak na co dzień pozostawał w gospodarstwie rodziców. 10.08.1943 po sfingowanym uprowadzeniu z domu dołączył do plutonu AK “Orlik” (późniejsza kompania “Wiklina) dowodzonego przez Józefa Kaczoruka “Kiwi”, “Ryszard”. Został umieszczony na placówce AK w Rozdołach. Od 20.04. do początków czerwca 1944 uczęszczał na kurs podoficerski w Bończy koło Rozdołów, który ukończył uzyskując stopień kaprala. Od czerwca 1944 dowódca 1 drużyny w 4 plutonie Wincentego Bętkowskiego „Ryżego” w kompanii „Wiklina”. Za bojową postawę w czasie walki pod Czartorią został przedstawiony przez „Ryszarda” do odznaczenia Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Jednak wniosek przekazany Janowi Turowskiemu „Norbertowi” nie został zrealizowany z powodu aresztowania „Norberta” przez UB. Po rozbrojeniu oddziału 22.07.1944 powrócił do domu. Nie ujawnił się w 1945 kontynuując działalność podziemną do 1947 w ramach DSZ, ROAK i WiN. Ujawnił się 11.04.1947 w PUBP w Zamościu. W końcu sierpnia lub początku września 1948 zwerbowany przez Józefa Włoszczuka „Pistoleta” do II Inspektoratu Zamojskiego AK. Pełnił funkcję łącznika zastępcy inspektora i dowódcy rejonu Zamość – Władysława Skowery „Orkana”. Posługiwał się wówczas ps. „Orlik”. 09.04.1950 MO podjęła próbę zatrzymania Szewluka, która się nie powiodła. Od tego czasu ukrywał się współpracując z oddziałami Henryka Kwaśniewskiego “Luxa”, Stanisława Pakosa “Wrzosa” i Wincentego Mieczysława Wróblewskiego “Szuma”. Utrzymywał również kontakt z członkami oddziału WiN Jana Leonowicza „Burty”.  15.12.1954 zatrzymany przez UB i MO na Dworcu Wschodnim w Warszawie w wyniku kombinacji operacyjnej UB mającej rzekomo spowodować jego tajne wywiezienie z kraju. 16.12.1954 przewieziony do WUBP w Lublinie i osadzony w więzieniu. Oskarżony o usiłowanie zmiany przemocą ustroju, posiadanie broni, zamach na funkcjonariusza publicznego i rozboje. Wyrokiem SW w Lublinie z 08.08.1955 skazany na dożywotnie więzienie. W wyniku wniesionej przez niego rewizji SN w Warszawie 30.10.1958 zmienił wyrok w zakresie kary wymierzając mu 15 lat więzienia, którą na mocy amnestii obniżono do 10 lat więzienia. Wymierzono mu również 5 lat pozbawienia praw publicznych i przepadek całego mienia. Z Lublina przewieziony do więzienia we Wronkach. 14.06.1957 przeniesiony do więzienia w Strzelcach Opolskich. Opuścił więzienie 15.12.1964 odsiadując zasądzoną karę do ostatniego dnia. Powrócił do rodziny w Koniuchach, a następnie od stycznia 1965 zamieszkał w Zamościu.
Rozkazem Stanisława Książka „Turii” z 16.07.1945 r. awansowany ze stopnia st. strz. do stopnia kpr. ze starszeństwem od 03.05.1944.

Rozkazem personalnym nr 2/90 szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zamościu z 13.08.1990 awansowany do stopnia st. sierż. Postanowieniem prezydenta RP z 29.12.1999 awansowany do stopnia ppor. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 11.12.2003 awansowany do stopnia por.
Odznaczenia: Medal Wojska (1948), Krzyż Armii Krajowej (1989), Krzyż Partyzancki (1996), Krzyż Więźnia Politycznego (1996), Krzyż Walki o Niepodległość (1997), Krzyż Zrzeszenia WiN (1999), odznakę pamiątkową „Akcji Burza” (1994), odznakę Weterana Walk o Niepodległość (1995); odznakę pamiątkową Zrzeszenia WiN (2005). Ponadto na podstawie patentu nr 4392 uzyskał prawo do zaszczytnego tytułu „Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny” (1999).

Więcej informacji

B. Szyprowski, Por. Czesław Szewluk “Miś”, “Orlik”, https://inspektoratzamojskiak.blogspot.com/2019/04/por-czesaw-szewluk-mis-orlik.html

Autor wpisu
dr Bartłomiej Szyprowski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.