Maria Szelągowska

Pseudonim
Rysia
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1905, Lwów
Data i miejsce śmierci
sierpień 1989
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
PSZ na Zachodzie
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W 1931 ukończyła Politechnikę Warszawską. W czasie II wojny światowej w konspiracji współpracowała z rtm. Witoldem Pileckim, przepisując m.in. jego tajne raporty na temat działalności w KL Auschwitz. W sierpniu 1944 wzięła udział w Powstaniu Warszawskim. Po powstaniu trafiła do Włoch, gdzie pełniła służbę w PSK II Korpusu gen. Władysława Andersa. Tam też podjęła na nowo współpracę z Witoldem Pileckim. W grudniu 1945 jako Krystyna Kwiecińska powróciła do okupowanego przez Sowietów kraju. W nowo tworzonej przez rtm. Pileckiego siatce wywiadowczej, wg materiałów bezpieki, pełniła rolę „informatorki i kierowniczki biura studiów wywiadu Andersa”. 09.05.1947 została zatrzymana przez UB i trafiła do warszawskiego Aresztu Śledczego na ul. Rakowieckiej. Po pokazowym procesie skazana wraz Witoldem Pileckim i Tadeuszem Płużańskim na karę śmierci. Bolesław Bierut skorzystał z prawa łaski. W więzieniu przebywała do 1956.

Więcej informacji

„Nie było czasu na strach…” Z Janiną Wasiłojć-Smoleńską rozmawiają Marzena Kruk i Edyta Wnuk, 2009

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.