Feliks Świrgoń

Pseudonim
Dąb, Kołpak
Stopień wojskowy
sierżant
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
21.05.1916, Rozłopy (gm. Sułów)
Data i miejsce śmierci
2001
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, WiN, II Inspektorat Zamojski AK
Miejsce pochówku
Cmentarz Parafii św. Mikołaja w Szczebrzeszynie
Przebieg służby

W marcu 1939 powołany do odbycia służby wojskowej, którą odbył w 9. pp Leg. w Zamościu. Od 01.09. do października 1939 walczył w 9. pp Leg. Powrócił do domu rodzinnego przywożąc ze sobą rkm i pistolet „Vis”, które zakonserwował i zakopał. Na początku organizował zakupy broni oraz jej zbieranie i zorganizował grupę niepodległościową w Rozłopach. Od 01.04.1940 żołnierz ZWZ placówki Szczebrzeszyn, następnie placówki Sułów. Posługiwał się ps. „Dąb”. Do 05.05.1943 prowadził szkolenia dywersyjne oraz zajmował się werbowaniem nowych członków organizacji. Od 05.05.1943 żołnierz oddziału AK Tadeusza Kuncewicza „Podkowy” w plutonie Aleksandra Bortkiewicza “Mongoła”, a następnie Wincentego Kota “Osy”. Pełnił funkcję zastępcy dowódcy plutonu. Po reorganizacji w 1944 i przekształceniu oddziału “Podkowy” w II kompanię 9. ppleg. AK był żołnierzem 2 plutonu dowodzonego przez Jana Tyszko “Wyrwę”. Podczas akcji bojowych tego oddziału został dwukrotnie ranny. W lipcu 1944 wchodził w skład radecznickiego oddziału AK dowodzonego przez Józefa Godzisza „Kraśnika”, z którym brał udział w walkach koło Radecznicy w dniach 22-24.07.1944. Po rozbrojeniu oddziału w lipcu 1944 w Szczebrzeszynie powrócił do Rozłop i ukrył posiadaną broń tj. pistolet „Vis” i rkm. 03.05.1945 awansowany do stopnia st. strz. Rozkazem personalnym Michała Polaka „Żelaznego” nr 16 z 06.06.1945 awansowany do stopnia kpr. 27.04.1945 brał udział w rozbiciu przez oddziały „Podkowy” i Tadeusza Borkowskiego „Mata” więzienia w Janowie Lubelskim. Od tego czasu zaczął się ukrywać. Od 1946 żołnierz WiN, pełnił funkcję dowódcy placówki w Rozłopach i Sułowie. Rozkazem awansowym Mariana Pilarskiego nr 3/46 z 10.03.1947 awansowany do stopnia sierż. rez. ze starszeństwem od 01.11.1946.
Ujawnił się 12.04.1947 ujawnił się w PUBP w Zamościu. Pomimo formalnego ujawnienia nadal się ukrywał i utrzymywał kontakt z podziemiem antykomunistycznym. 22.01.1948 PUBP Zamość podjął próbę jego ujęcia, w wyniku czego został ranny, jednak udało mu się uciec. Poszukiwany listem gończym z 12.12.1948 przez WPR w Lublinie. Ponownie nawiązał kontakt z antykomunistycznym podziemiem. Od 1948 żołnierz „trójki wykonawczej” II Inspektoratu Zamojskiego AK dowodzonej przez Tadeusza Łagodę “Barykadę”. Jednak w niedługi czas później wyjechał na „Ziemie Odzyskane”, gdzie pracował pod przybranym nazwiskiem. Później powrócił na Zamojszczyznę.
Wydaje się, że od wiosny 1950 był żołnierzem oddziału Józefa Złomańca „Mosiądza”, a na pewno utrzymywał kontakt z tym oddziałem. Ukrywał się również wspólnie z żołnierzami oddziału „Mosiądza”: Piotrem Bartnikiem „Jastrzębiem”, Henrykiem Bartnikiem „Krzemieniem”, Wiktorem Tetlakiem „Jaworem” oraz żołnierzami II Inspektoratu Zamojskiego AK: Janem Hadamem „Agrestem” i Janem Czukiem „Kosą”.
Pod koniec 1951 ponownie opuścił Zamojszczyznę i do kwietnia 1952 pracował w PGR w Kórniku pod Poznaniem, natomiast w 1953 ukrywał się w okolicach Gliwic i Szczecina. 12.04.1954 ujawnił się w WPR w Zamościu.

Odznaczenia: Medal Wojska (1948), Krzyż Walecznych (1949), Krzyż Armii Krajowej (1983), Medal „Za udział w Wojnie Obronnej 1939” (1985), Krzyż Partyzancki (1986), odznaka pamiątkowa „Akcji „Burza”.

 

Więcej informacji

B. Szyprowski, Sierż. rez. Feliks Świrgoń “Dąb”, “Kołpak”, https://inspektoratzamojskiak.blogspot.com/2019/03/sierz-rez-feliks-swirgon-dab-kopak.html
B. Szyprowski, “Ludzie stąd… – Feliks Świrgoń “Dąb”/ “Kołpak”, “Sekrety wsi… Gazeta Regionalna gminy Sułów” 2019, nr 4(72), s. 3-4.

Autor wpisu
dr Bartłomiej Szyprowski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.