Stanisław Suszyński

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1929, Zawieprzyce (pow. Lubartów)
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Aresztowany 05.05.1947. W akcie oskarżenia sporządzonym 06.08.1947 zarzucono mu przynależność od września 1946 do oddziału Zdzisława Brońskiego „Uskoka”, nielegalne posiadanie broni i udział w akcji z 01.05.1947. Pierwsza rozprawa odbyła się 28.04.1948. 31.08.1949 WPR w Lublinie wydała postanowienie o zmianie kwalifikacji czynu; został oskarżony o nielegalne posiadanie broni. Skazany 09.09.1949 przez WSR w Lublinie na 2 lata i 4 miesiące więzienia i tego samego dnia zwolniony. Ponownie aresztowany 14.10.1954, oskarżony wraz z 16 innymi osobami o działalność „terrorystyczno-rabunkową” w pow. lubartowskim, lubelskim i włodawskim. Skazany przez SW w Lublinie 08.11.1955 na 15 lat więzienia. Po zwolnieniu 05.07.1970 nielegalnie przekroczył granicę polsko-czechosłowacką. 12.07.1970 został zatrzymany podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy czechosłowacko-austriackiej. Deportowany do Polski, aresztowany 12.08.1970. Skazany przez Sąd Powiatowy we Wrocławiu na 8 miesięcy więzienia.

Więcej informacji

Zdzisław Broński “Uskok”, Pamiętnik, 2004

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.