Antoni Soból

Pseudonim
Dołęga, Wicher, Cygan
Stopień wojskowy
porucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
29.07.1916, Pusta Staruszka, gm. Wrzeszczów
Data i miejsce śmierci
18.06.1949, Suków koło Przytyka
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN, NSZ
Miejsce pochówku
Cmentarz przy ul. Limanowskiego w Radomiu
Przebieg służby

W czasie wojny żołnierz AK, po wojnie związał się z podziemiem narodowym. Zatrzymany przez UB w marcu 1945, został skazany na trzy lata więzienia. Uwolniony w czasie akcji rozbicia więzienia w Radomiu uniknął kolejnej fali aresztowań jesienią 1945. Trudno jednoznacznie określić późniejszą przynależność organizacyjną “Dołęgi”. Według części źródeł podporządkował się Inspektoratowi WiN krypt. ZZK, według innych zachował samodzielność, decydując się tylko na okresową współpracę z “Zagończykiem”. W 1946 oddziały dowodzone przez “Dołęgę” dokonały kilku spektakularnych akcji zbrojnych na terenie powiatu radomskiego, zajmując m.in. przed referendum ludowym w czerwcu 1946 lokal obwodowej komisji w Przytyku i zabijając funkcjonariusza UB z Radomia. Prawdopodobnie “Dołęga” był też wykonawcą rajdu przeprowadzonego 10 sierpnia 1946 w kilku gminach na północ od Radomia, w czasie którego partyzanci zarekwirowali w Grabowie nad Pilicą dwa samochody, a następnie rozbroili po kolei trzy posterunki MO – w Stromcu, Białobrzegach i Warce.
W grudniu 1946 ujawnił się. Zagrożony aresztowaniem po kilku miesiącach wrócił do lasu i kontynuował walkę. W 1949 współdziałał z Aleksandrem Młyńskim “Drągalem”. Zginął 18 czerwca 1949 podczas starcia z grupą operacyjną UB i MO w Sukowie koło Przytyka.

Więcej informacji

Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, Podziemie poakowskie na Kielecczyźnie w latach 1945–1948, Kraków 2003

Krzysztof Busse, Arkadiusz Kutkowski, Bić się do końca. Podziemie niepodległościowe w regionie radomskim w latach 1945–1950, Lublin–Radom 2012

Autor wpisu
Stanisław Świderczuk

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.