Albin Smaga

Pseudonim
Tabor, Skok
Stopień wojskowy
kapral
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
11.01.1910, Ubrzeża, s. Michała i Katarzyny
Data i miejsce śmierci
23.02.1966
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ
Miejsce pochówku
Cmentarz w Łapanowie
Przebieg służby

Brat Arnolda. Wykształcenie 6 klas szkoły podstawowej, rolnik. Pracował na gospodarstwie matki w m. Brzezowa, gm. Łapanów, pow. bocheński. W latach 1931-1932 służył w jednostce KOP na Wołyniu w stopniu bombardiera (odpowiednik stopnia st. szer.) w artylerii. W oddziale kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy” w stopniu kpr. Pełnił funkcję sanitariusza. Jak sam podał w oświadczeniu amnestyjnym, do konspiracji wstąpił
w 1939. W okresie okupacji niemieckiej był w BCh zastępcą dowódcy drużyny. Posługiwał się wówczas ps. „Tabor”. Nie ujawnił się, za co był ścigany przez UB. W lutym 1946 wstąpił do oddziału „Salwy”. Brał udział w ataku na posterunek w Raciechowicach, ataku na posterunek w Łapanowie, zasadzce pod Łapanowem, w maju
1946 potyczce z wojskiem w Lipniku, pow. myślenicki, w czerwcu 1946 akcji w Lasocicach pow. limanowski, w styczniu 1947 w Rożnowie, pow. nowosądecki. Ujawnił się 14.03.1947 w PUBP w Bochni, zdał pistolet maszynowy bergmann, pistolet parabellum, pistolet Walther P38 oraz 1 granat zaczepny. Wg akt UB 21.04.1950 został zwerbowany przez PUBP w Bochni w charakterze informatora ps. „Ren”. Początkowo miał rozpracować oddział Józefa Miki ps. „Leszek”, a po likwidacji jego grupy penetrował środowisko byłych członków oddziału „Salwy”, z którymi miał kontakt. Zachowała się teczka personalna i robocza „Rena”, w której znajdują się doniesienia z lat 1950-1955.

Więcej informacji
Autor wpisu
Grzegorz Gaweł

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.