Henryk Skonieczny

Pseudonim
Tata, Roman
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1914 r., Dąbrowy (pow. ostrołęcki)
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, AKO, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Przedwojenny podoficer 5 pułku ułanów. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Od 1940 r. żołnierz ZWZ, następnie AK. Wchodził w skład Kedywu AK Obwodu Ostrołęka. W 1945 r. należał do samoobrony Obwodu AKO.

W 1946 r. przeszedł do NZW. W dniu 11 sierpnia 1946 r. został mianowany przez ppor. Mariana Kraśniewskiego „Burzę” szefem PAS (pionu walki czynnej) w KP „Orawa” (pow. ostrołęcki). Uczestnik akcji zbrojnych i potyczek, m.in. wchodził w skład patrolu PAS dowodzonego przez „Lasa” – Józefa Kozłowskiego, który 15 stycznia 1946 r. rozbroił posterunek milicyjny w Chorzelach (pow. przasnyski). Nie ujawnił się podczas amnestii 1947 r. Należał do grupy dowódców, która w dniu 20 maja 1947 roku wybrała w Olszynach chor. Józefa Kozłowskiego „Lasa” nowym Komendantem Okręgu NZW. W czerwcu został wyznaczony przez Kozłowskiego Komendantem Powiatu NZW o krypt. „Szczerbin” (część gminy Myszyniec i Łyse z powiatu ostrołęckiego oraz gmina Rozogi z powiatu Szczytno). Funkcję tę sprawował do 1 kwietnia 1948 r., do odwołania przez Komendanta Okręgu.

Pod koniec lipca 1948 roku Skonieczny został zwerbowany przez Urząd Bezpieczeństwa, który pozyskał „Romana”. Jako tajny współpracownik UB o pseudonimie „Mazur” przyczynił się do śmierci kilku dowódców i żołnierzy NZW oraz aresztowań członków i współpracowników organizacji. 12 sierpnia 1948 r. wprowadził w pułapkę trzyosobowy patrol z KP „Płomień I” (cześć gmin Zaręby i Chorzele z powiatu przasnyskiego oraz część gminy Czarnia z pow. ostrołęckiego). W kolonii wsi Dąbrowy, w gospodarstwie Józefa Chrostka grupa operacyjna UB otoczyła Henryka Pyśka „Dęba II” (Komendanta Powiatu), Czesława Dumę „Nieznanego” oraz Henryka Dudę „Jastrzębia”. W trakcie walki zginął „Dąb II”, natomiast ciężko ranny „Jastrząb” zmarł po kilku godzinach. Wzięty do niewoli i poddany bezlitosnemu śledztwu „Nieznany” złożył zeznania, w wyniku których odkryto trzy magazyny z bronią oraz aresztowano kilkadziesiąt osób z zaplecza terenowego NZW. Nie był to kres działalności. W wyniku jego działań oraz innego agenta o pseudonimie „Wrzos”, bezpieka zwerbowała Wacława Mówińskiego „Szczygła”, komendanta Powiatu o krypt. „Orłowo” (część gmin Myszyniec, Łyse i Zbójnia). Jako agent UB otrzymał on pseudonim „Puszka”. Wspólną akcją „Mazura” i „Puszki” była skrytobójcza likwidacja żołnierzy z KP „Orłowo”: Józefa Chareckiego „Sna” oraz Aleksandra Niewiadomskiego „Sarnę”, do której doszło w nocy z 21 na 22 stycznia 1949 r. w m. Wykrot. Po tej akcji Skonieczny osiedlił się w Gdańsku, natomiast Mówiński zamieszkał w podwarszawskim Pruszkowie.

Więcej informacji

IPN BU 00294/49/21, IPN BU 0182/148,IPN BU 0203/2318,IPN BU 0180/80 t.1-22, IPN BU 0192/693 t.1-2

R. Radzik, Walczyć jak nasi przodkowie. NZW na Mazowszu Północnym 1945-1954 w fotografiach i dokumentach, Kraków 2022

Autor wpisu
Biogram powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i obsługa Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.