Bolesław Skaradziński

Pseudonim
Sterna
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
16.08.1913, Wnory-Wandy
Data i miejsce śmierci
22.07.1996, Nowy York (USA)
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NOW, NZW
Miejsce pochówku
Cmentarz w Kobylinie (woj. podlaskie)
Przebieg służby

15.02.1944 mianowany Komendantem Powiatu Bielsk-Podlaski NOW (krypt. “Biały”) przez Komendę Okręgu Białostockiego NOW. Rozkazem 1608 z dnia 15.02.1944 mianowany do stopnia ppor. Aresztowany pod fałszywym nazwiskiem przez Sowietów jesienią 1944, wywieziony do Stalinogorska. Zwolniony, jesienią 1945 powrócił do Polski. 15.02.1946 mianowany przez Komendę Okręgu Białostockiego NZW Komendantem Powiatu Wysokie Mazowieckie (krypt. “Mazur”), którą kierował do 22.04.1947, kiedy ujawnił się w ramach amnestii. Aresztowany przez UB 10.03.1949, skazany wyrokiem WSR w Białymstoku 29.07.1949 na 6 lat więzienia. Po zwolnieniu mieszkał w Warszawie. W 1966 z rodziną wyemigrował do USA.

Więcej informacji
Autor wpisu
Robert Radzik

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.