Władysław Siła-Nowicki

Pseudonim
Stefan
Stopień wojskowy
kapitan
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1913, Warszawa
Data i miejsce śmierci
1994
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, DSZ, WiN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W latach 1935–1936 odbył służbę w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. W wojnie 1939 walczył w Armii „Łódź”. W ZWZ-AK od jesieni 1941. Walczył w powstaniu warszawskim. Po wkroczeniu armii sowieckiej pozostał w konspiracji, działał na Lubelszczyźnie. Od sierpnia 1945 do lutego 1946 kierownik propagandy w Obwodzie WiN Lublin-miasto. Następnie do lipca 1946 komendant Obwodu WiN Lublin-miasto, równocześnie do listopada 1946 zastępca inspektora Inspektoratu WiN Lublin, a od listopada do ujawnienia inspektor. Ujawnił się 22.03.1947 w Warszawie. Aresztowany 16.09.1947 w Nysie podczas próby przekroczenia granicy wraz z grupą żołnierzy Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Skazany 15.09.1948 przez WSR w Warszawie na karę śmierci. Decyzją Bolesława Bieruta z 28.02.1949 ułaskawiony i skazany na karę dożywotniego więzienia. Zwolniony 01.12.1956. Wrócił do wykonywania zawodu adwokata, był obrońcą w procesach politycznych.

Więcej informacji

Zdzisław Broński “Uskok”, Pamiętnik, 2004

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.