Wacław Ryszard Rzewuski

Pseudonim
Ryś, Zawisza
Stopień wojskowy
porucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
05.07.1923, Indura, s. Adolfa i Teofily lub 05.07.1915, Dziemitkowo, s. Mikołaja i Marii
Data i miejsce śmierci
01.03.2008, Kwidzyn
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, AKO
Miejsce pochówku
Cmentarz parafialny Rakowiec, powiat Kwidzyn
Przebieg służby

vel Stanisław Pawłowski. Żołnierz Kedywu i partyzant ZWZ-AK Lewy Niemen okręgu Grodzieńsko-Białostockiego od listopada 1941. Podczas okupacji wywiadowca obwodu. Po rozwiązaniu AK w styczniu 1945 w AKO do sierpnia 1945. Działalność oddziału polegała na przeciwstawianiu się działaniom milicji, starali się utrzymać polski porządek prawny, wykonywali wyroki za zdradę i donosicielstwo do sowieckich władz okupacyjnych dodatkowo bronili ludności z tych terenów przed bezprawnymi działaniami. Ze względu na bardzo dobrą znajomość terenów przy nowej granicy Polski oddział dostał polecenie ubezpieczania wycofujących się ze wschodu oddziałów. Nie widząc możliwości kontynuowania dalszej walki przedostał się na teren Polski poprzez nową granice państwa. Od przewodniczącego GRN w Starej Dębowej obwodu grodzieńskiego otrzymał zaświadczenie na fałszywe nazwisko Stanisław Pawłowski na podstawie którego w Grodnie została wydana mu karta repatriacyjna. Po przyjeździe do kraju 15.08.1945 nie ujawnił się ówczesnym władzom i później występował pod fałszywym nazwiskiem Pawłowski . W lipcu 1962 został aresztowany na terenie powiatu kwidzyńskiego na Pomorzu. Po krótkim czasie więzienia w Kwidzynie wywieziono go do więzienia w Białymstoku. Późniejsza sprawa sadowa dotyczyła okresu działalności oddziału od wejścia Armii Czerwonej na tereny Grodzieńszczyzny do opuszczenia jej przez aresztowanych w sierpniu 1945. Po roku od aresztowania śledztwo zostało umorzone wobec stwierdzenia, że czyny mu zarzucane podlegają amnestii z 1956. Nie powrócił do swojego rodowego nazwiska aż do śmierci.

Więcej informacji
Autor wpisu
Mirosław Rzewuski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.