Paweł Roszak

Pseudonim
Wicher, Miller
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1919, Rososzyca
Data i miejsce śmierci
13 lub 18.06.1946, Zarębów
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, ROAK
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Od 1940 w ZWZ, żołnierz Kedywu Rejonu Głowno Obwodu Brzeziny-Koluszki AK, od marca 1945 zastępca dowódcy w OP Zryw działającego w ramach ROAK na terenie powiatu Łask. Uczestnik akcji na UB w Pabianicach. Od 11.06.1945 dowódca patrolu do zadań specjalnych w OP Zryw, wykonawca wyroków na funkcjonariuszach komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. W sierpniu 1945 powraca na teren powiatu brzezińskiego gdzie organizuje poakowski oddział pod swoim dowództwem. Atakuje bez powodzenia UB w Brzezinach, rozbraja kilka posterunków milicji, rozbija grupę operacyjną UB-MO pod Lubowidzą. W wyniku ostrego konfliktu i buntu w oddziale ginie śmiercią samobójczą w Zarębowie nieopodal Dmosina otoczony przez swoich byłych podkomendnych. Ciało przejmuje UB z Brzezin.

Więcej informacji

Graboń J., Panek G., “Wyklęty ziemi brzezińskiej – Paweł Roszak <Wicher>”, Kwartalnik Wyklęci nr 3(11)/2018

Autor wpisu
Stowarzyszenie Patriotyczne Brzeziny

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.