Hieronim Rogiński

Pseudonim
Cień, Róg
Stopień wojskowy
chorąży
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1911, Nowy Jork
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, NSZ, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Po pierwszej wojnie światowej jego rodzina sprzedała gospodarstwo w Zabielu (gmina Czerwone, ówczesny pow. łomżyński) i przeniosła się na Pomorze. Hieronim ukończył cztery klasy gimnazjum i zdecydował się na zawodową służbę wojskową. Był zawodowym saperem Wojska Polskiego w stopniu plutonowego, służył w jednostce artylerii w Toruniu. Uczestniczył w wojnie 1939 r. Wywieziony na roboty do Niemiec, w 1941 r. uciekł i powrócił na teren łomżyńskiego.

Od 1942 r. żołnierz Obwodu ZWZ-AK Łomża pod pseudonimem „Cień”. Był zastępcą ppor. Romualda Kozła „Pojawy”, twórcy funkcjonującej w ramach Obwodu Łomża struktury konspiracyjnej obejmującej Prusy Wschodnie „POWE” (Pomorze Wschodnie). Wraz z „Pojawą” przeszedł w 1943 r. do Narodowych Sił Zbrojnych, a w 1945 r. znalazł się w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym. W trakcie okupacji niemieckiej walczył w oddziale Akcji Specjalnej kpt. Antoniego Kozłowskiego „Białego”. Wyróżnił się zwłaszcza w akcji odbicia aresztowanych żołnierzy AK w połowie czerwca 1944 r. pod Cydzynem.

Od sierpnia 1946 r. był dowódcą I batalionu terenowego w Komendzie Powiatu „Orawa” (pow. ostrołęcki). Podlegający jego rozkazom żołnierze dokonali szeregu udanych akcji zbrojnych skierowanych przeciwko komunistycznej władzy, m.in. rozbrajając posterunki MO w Myszyńcu, Lachowie i Kolnie. Nie ujawnił się podczas amnestii 1947 r., zdecydowany na kontynuowanie działalności konspiracyjnej. W czerwcu 1947 r. został wyznaczony na stanowisko komendanta Powiatu „Łużyca” („Łuków”), obejmującego część pow. łomżyńskiego, ostrołęckiego i piskiego.

30 sierpnia 1947 r. ze względów rodzinnych przekazał okresowo swą funkcję Bronisławowi Chrzanowskiemu ps. „Orzeł”, „Ostry” i wyjechał do Sępólna, gdzie ukrywał się przez pewien czas. 8 marca 1948 r. podczas aresztowania przez funkcjonariuszy WUBP w Bydgoszczy został raniony, udało mu się jednak zbiec. W czerwcu 1948 r. powrócił na teren powiatu kolneńskiego. Funkcję Komendanta Powiatu „Łużyca” („Łuków”) objął ponownie 17 października 1948 r. będąc jednocześnie dowódcą 15-osobowego oddziału PAS. W organizacji był awansowany do stopnia chorążego. Po ostatecznym rozbiciu Okręgu NZW północne Mazowsze był organizatorem w październiku 1951 r. Podziemnego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i przewodniczącym Podziemnej Rady Rejonu „Karaś” obejmującej pogranicze powiatów: Kolno, Pisz i Ostrołęka.

Zginął śmiercią samobójczą otoczony przez grupę operacyjną UB 17 kwietnia 1952 r. na kolonii wsi Czerwone (pow. kolneński). Zadenuncjował go Franciszek Waszkiewicz „Piskorz”, którego „Róg” – trzy lata wcześniej – wyciągnął rannego spod ostrzału podczas potyczki. Miejsce ostatniego spoczynku chor. „Roga” jest nieznane do dnia dzisiejszego.

Więcej informacji

IPN BU 0177/82, IPN BU 0180/80 t.1-22, IPN BU 0177/6 t.1-2, IPN BU 00294/49 t.30, IPN Bi 019/3 t.1-3, IPN Bi 065/38, IPN Bi 012/1286

R. Radzik, Walczyć jak nasi przodkowie. NZW na Mazowszu Północnym 1945-1954 w fotografiach i dokumentach, Kraków 2022

Autor wpisu
Biogram powstał w ramach projektu pt. „Rozbudowa i obsługa Internetowego Katalogu Żołnierzy Wyklętych”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.