Tadeusz Puchała

Pseudonim
Konrad, Siekiera
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
27.06.1920, Tarnów, s. Stefana i Katarzyny
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NIE, WiN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Działacz NIE i Inspektoratu Tarnowskiego Zrzeszenia WiN, żołnierz oddziału osłony i łącznik inspektora Inspektoratu Tarnowskiego Władysława Kowala. Aresztowany, skazany przez WSR w Krakowie 11.02.1949 na dożywotnie więzienie, kara śmierci była karą cząstkową zamienioną na 15 lat na mocy ustawy o amnestii z 22.02.1947. Skład sędziowski: Ludwik Kiełtyka – przewodniczący, ławnicy – Edward Głowacki, Adam Gniewek; Oskarżyciel: Zenon Grela (WPR Kraków); Obrońca: Mieczysław Milza (z wyboru). Postanowieniem Zgromadzenia Sędziów NSW z 11.11.1952 zmieniono wyrok WSR w Krakowie, przez zmianę kwalifikacji czynu i złagodzenie kary łącznej do 15 lat więzienia. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział IVa Karny na mocy ustawy o amnestii z 27.04.1956 karę złagodzono do 10 lat więzienia. Postanowieniem Prokuratora Generalnego z 10.05.1957 zawieszono odbywanie reszty kary. Zwolniony z więzienia 25.08.1956.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu Grupy Energa

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.