Stusiński Leszek

ps. „Lech”

Stryjewski Zbigniew

Makowski Zbigniew

Kula Andrzej

ps. „Kruk”

Jezierny Jerzy

ps. „Jeż”

Charzewski Ryszard

ps. „Ryś”

Kucharski Witold

ps. „Wit”