Klimaszewski Wacław

ps. „Klimek”

Gołębiewski Jan

ps. „Żubr”