Żak Michał

Szajna Stanisław

ps. „Orzeł”, „Zemsta”

Balicki Stefan

ps. „Bylina”

Bartusiak Jan

Barnowski Stefan

Baran Edward

ps. „Sikora”

Adamczyk Wojciech

Gurgacz Władysław

ps. „Sem”, „Ojciec”