Szmydt Ludwik

Storczyk Edmund

ps. „Gryf”

Pucek NN

ps. „Godzięba”

Pruski Mieczysław

ps. „Lela”

Podeszwa Zbigniew

ps. „Sęk”

NN

ps. „Pobóg”