Szumowski Henryk

ps. „Górnik”

Staniewicz Walenty

ps. „Albert”

Staniewicz Czesław

ps. „Albert”

Skrzyński Zbigniew

ps. „Kent”

Skrzyńska Wanda

ps. „Pola”

Skorobogaty Wacław

ps. „Błyskawica”

Schmidt Jerzy

ps. „Schmidt”

Schmidt Anna

ps. „Smętek”

Pyrzyński Ryszard

ps. „Komar”

Obarymski Julian

ps. „Ryszard”