Wilkiewicz Henryk

Wichliński Andrzej

ps. „Cyrus”

Wałczyński Stanisław

ps. „Tur”, „Zapoteka”

Przybylski Jan

Płochacz Stanisław

Majeranowski Jerzy

ps. „Orłow”

Kowalska Czesława

Rosada Leon

ps. „Pitt”

Kapłon Adolf

ps. „Granat”

Hasiński Józef

ps. „Gwiazda”