Skonieczny Henryk

ps. „Tata”, „Roman”

Kozłowski Józef

ps. „Las”, „Stary”, „Vis”, „J. Kawecki”

Piotrowski Hieronim

ps. „Jur”, „Mohort”, „Andrzej”

Stefanowski Władysław

ps. „Grom”

Suchocki Leon

ps. „Lwiątko”

Szymborski Władysław

ps. „Bąk”

Bejnarowicz Edward

Bejnarowicz Adolf

Leszko Wiktor

ps. „Witold”, kapitan

Kupiński Michał