Wieczorek Józef

ps. „Jastrząb”

Wenzel Helena

Wenderski Leon

ps. „Miniak”

Waleński Józef

Szymański Stefan

ps. „Gil”

Szymański Kazimierz

ps. „Jędrek”

Szymański Józef

ps. „Sołtys”

Szczepaniak Józef

ps. „Zgrany”

Stachowiak Jan

ps. „Słowik”

Sobótka Franciszek