Wortnik Ludwik

ps. „Sęk”

Wesołowski Edmund

ps. „Niedźwiedź”