Tadeusz Przewożnik

Pseudonim
Kuba
Stopień wojskowy
starszy sierżant
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
03.10.1923, Czechowice
Data i miejsce śmierci
19.06.1992
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ
Miejsce pochówku
Czechowice-Dziedzice
Przebieg służby

W wojnie obronnej 1939 razem z bratem Janem jako harcerz dołączył do oddziałów Grupy Operacyjnej „Bielsko”. W okresie okupacji został wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. W 1942 uciekł z robót i powrócił do Czechowic. Skierowany karnie do pracy przy czechowickim węźle kolejowym. Współpracował z komórką wywiadowczą AK, ułatwiając przerzut „spalonych” członków AK i Żydów poza granice. W 1943 został członkiem AK zaprzysiężonym przez Mariana Pisarka i przydzielony do oddziału AK por. Zawiei, gdzie pełnił funkcję łącznika terenowego. 28.10.1944 wstąpił do NSZ. Po zajęciu Czechowic przez Armię Czerwoną w lutym 1945 wstąpił do MO i w maju zdezerterował. W październiku 1945 objął dowództwo drużyny bojowej, która została przekształcona w Pluton Wartowniczy (Ochrony Sztabu) Zgrupowania Henryka Flamego “Bartka”. Do września 1946 Pluton Wartowniczy pod dowództwem „Kuby” przebywał przy „Bartku” w obozowiskach na zboczach Baraniej Góry. W ramach przerzutu na zachód Pluton Wartowniczy został zdemobilizowany, jednak T. Przewoźnik pozostał przy „Bartku” i ujawnił się razem z nim 11.03.1947.

Więcej informacji

T. Greniuch, Chrystus za nas, my za Chrystusa. Historia Zgrupowania Oddziałów Leśnych NSZ pod dowództwem kpt. H. Flamego “Bartka”, 2018

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, Mariusz Warachim

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.