Mieczysław Prauziński

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
08.12.1910, Grabów nad Prosną (pow. Kępno), s. Adama i Marii
Data i miejsce śmierci
11.02.1983
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WSGO "Warta"
Miejsce pochówku
Cmentarz komunalny na Junikowie w Poznaniu
Przebieg służby

Wykształcenie wyższe, prawnik, aplikacja sądowa w Ostrowie Wlkp. i Poznaniu. Pracował jako sędzia do wybuchu II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych rozpoczął pracę w SO na stanowisku podprokuratora. Żołnierz WSGO “Warta” obwodu Ostrów Wlkp., skrzynka kontaktowa komendanta obwodu. Zatrzymany 04.12.1945 przez PUBP Ostrów Wlkp. Skazany 06.05.1946 przez WSR w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Ostrowie Wlkp. na 5 lat więzienia. Na mocy amnestii karę zmniejszono do 2,5 lat. Karę odbywał w Ostrowie Wlkp. i Rawiczu. Po zastosowaniu amnestii w 1947 wyszedł z więzienia. Podjął pracę jako kierownik ekonomiczny w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych w Poznaniu.

Więcej informacji

W. Handke, Wielkopolska Niezłomna. Żołnierze WSGO “Warta” 1945-1946, 2014

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.