Mieczysław Potocki

Pseudonim
Kamień, Węgielny
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
18.03.1909, Goniądz
Data i miejsce śmierci
11.11.1989
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Dzieciństwo spędził w Rosji. Oficer WP. Brał udział w wojnie obronnej 1939; internowany w Połądze skąd uciekł. Od maja 1940 w ZWZ. W 1941 aresztowany przez NKWD. Uniknął wywózki, gdyż znalazł się w wagonach odczepionych przez polskich kolejarzy od pociągu wiozącego skazanych w głąb ZSRR. W latach 1941–1942 szef sztabu Komendy Okręgu Wileńskiego AK. Od jesieni 1942 dowódca Inspektoratu „BC”, od kwietnia 1944 dowódca „Zgrupowania nr 2”. 17 lipca wraz z innymi dowódcami został rozbrojony i przewieziony do Wilna do więzienia przy ul. Ofiarnej. W lutym 1946 przetransportowany do obozu w Ostaszkowie, a następnie wiosną 1947 do obozu w Morszańsku. Zwolniony w listopadzie 1947, osiadł w Łodzi. 28.06.1948 aresztowany i przewieziony do Warszawy. Trzymany w więzieniu bez postawienia zarzutów do 08.05.1950. Po zwolnieniu wrócił do Łodzi, gdzie pracował w Łódzkich Zakładach Radiowych, a następnie Fabryce Transformatorów „Elta”.

Więcej informacji

„Nie było czasu na strach…” Z Janiną Wasiłojć-Smoleńską rozmawiają Marzena Kruk i Edyta Wnuk, 2009

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.