Zbigniew Pielach

Pseudonim
Kmicic, Felek, Feluś
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
09.04.1927, Wytyczno (pow. Włodawa), s. Feliksa i Wandy
Data i miejsce śmierci
25.10.1955, Wrocław
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ, WiN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W okresie okupacji niemieckiej w oddziałach partyzanckich, m in. grupie Satanowskiego ,,Jeszcze Polska nie Zginęła”. W latach 1944-1946 pełnił służbę w I Korpusie Pancernym jako kierowca przechodząc cały szlak bojowy od Chełma do Budziszyna. Po rozformowaniu jednostki w 1946 wrócił w rodzinne strony do Wytyczna.
Od 1946 w oddziałach ppor. Józefa Struga “Ordona”, ppor. Stanisława Kuchcewicza “Wiktora” i Edwarda Taraszkiewicza “Żelaznego”. Po śmierci swoich dowódców jako jeden z ostatnich partyzantów z lotnych oddziałów WiN wraz z ,,Lalusiem” Józefem Franczakiem przeprowadzają jeszcze ostatnie wspólne akcje. Żonaty z Amelią Drabik, miał syna Mariana Pielacha. Od 1951 zakłada swoją sześcioosobową grupę działającą w okolicach Jedlanki ,Sosnowicy i Wytyczna. Grupa ta została ostatecznie rozbita przez UB, a do grupy został wprowadzony agent mjr. ,,Adam”, także ,,Werba” Tadeusz Topolski, pracownika WUBP w Lublinie. Aresztowany w grudniu 1953 na jednej z podwarszawskich stacji kolejowych w wyniku specjalnie przygotowanej w tym celu przez UB prowokacji, której rzekomym celem miało być przerzucenie na Zachód. Więzień na Zamku Lubelskim, Praskiego Karno-Śledczego Więzienia “Toledo” w Warszawie, Montelupich w Krakowie oraz wrocławskiego więzienia przy ul. Świebodzkiej. Skazany na 31-krotną karę śmierci oraz utratę praw obywatelskich i honorowych na zawsze, w tym przepadek mienia. W 1955 z udziałem sędziów ppłk. Józefa Dziowgo, ppłk. Zygmunta Wizelberga i mjr. Sierackiego Władysława przedstawiono Zbigniewowi Pielachowi zarzuty ,,Przynależność do kontrrewolucyjnej bandy „Jastrzębia” i „Żelaznego”, „Wiktora” oraz dowodzenia samemu taką bandą w tym około 50-ciu napadów na funkcjonariuszy i przedstawicieli władzy ludowej ze skutkiem śmiertelnym oraz zagrabienia i niszczenia mienia państwowego”.
W III RP Wszystkie próby rehabilitacji Zbigniewa Pielacha wnoszone przez syna Mariana Pielacha przed polskimi sądami w III RP zakończyły się fiaskiem. Sądy w Warszawie i Lublinie (lata 1994-2007) odmówiły rehabilitacji, a także kasacji wyroków z lat 50-tych.
Okoliczności śmierci nie są do końca jasne, dokumenty UB jako przyczynę śmierci wskazują chorobę, lecz sekcji zwłok nigdy nie wykonano, ciało nigdy nie zostało wydane rodzinie, a miejsce zakopania ciała nie było znane do 2009. Dopiero staraniem wnuczki A. Pielach, pasjonatów historii oraz prof. Krzysztofa Szwagrzyka zlokalizowano na cmentarzu we Wrocławiu.

Więcej informacji

E.E. Taraszkiewicz “Żelazny”, Trzy pamiętniki, 2008

Autor wpisu
M. Morys-Grocholski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.