Jan Pałkowski

Pseudonim
Zygmunt, Henryk
Stopień wojskowy
plutonowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
06.05.1920, Wrocław, s. Mieczysława i Małgorzaty
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WSGO "Warta"
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Vel Henryk Janusz Gryz. Od lipca 1945 żołnierz WSGO “Warta” obwód Wolsztyn, dowódca drużyny, komendant podobwodu Wolsztyn-miasto, od września 1945 komendant placówki nr 1 w Wolsztynie. Aresztowany 08.12.1945 przez PUBP Wolsztyn, ok. 15.12.1945 zbiegł i ukrywał się. Wyjechał do Poznania, stamtąd do Opola. Otworzył sklep galanteryjny. Aresztowany w Opolu 15.10.1949. Skazany 04.05.1950 w Wolsztynie na 4 lata więzienia. Ponowna rozprawa 13.01.1951 przed WSR w Poznaniu, skazany na 5 lat i 6 miesięcy więzienia. Karę odbywał w Strzelcach Opolskich. Wyszedł z więzienia 13.04.1955. Wyjechał za granicę 08.09.1958.

Więcej informacji

W. Handke, Wielkopolska Niezłomna. Żołnierze WSGO “Warta” 1945-1946, 2014

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.