Józef Olszewski

Pseudonim
Tygrys, Ryś
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
07.06.1920, Wola Piekarska (pow. Turek), s. Antoniego i Antoniny
Data i miejsce śmierci
18.04.1946, las k. wsi Macoszyn
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK
Miejsce pochówku
Cmentarz Komunalny w Turku przy ul. Chopina
Przebieg służby

Wg Piotra Kosobudzkiego miał nosić ps. „Ryś”. Od października 1945 żołnierz oddziału Eugeniusza Kokolskiego „Groźnego”, następnie w Plutonie Leśnym AK „Błyskawica”. Ujęty o7.04.1946 w gm. Dobra pow. Turek. Sądzony w trybie doraźnym, skazany 16.04.1946 na karę śmierci przez WSO w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Turku (7 wyroków śmierci). Stracony 18.04.1946 w Wielki Czwartek w lesie k. wsi Macoszyn, świadkami egzekucji byli ks. Katarzyński i dr Fordoński. Odnaleziono jego zwłoki w zbiorowej mogile w lesie k. Małoszyna pow. Turek, wraz z nim pogrzebani byli Antoni Antczak, Roman Królak ps. “Jastrząb”, Stanisław Łasocha ps. “Sokół”, Jan Nowak ps. “Gołąb”, Henryk Ostojski ps. “Jagoda”. W dniu 10.04.1991 dokonano ekshumacji żołnierzy “Groźnego”, w tym Józefa Olszewskiego. Pogrzeb ich odbył się w Turku, na Cmentarzu Komunalnym w dniu 13.04.1991, po uroczystej Mszy św. żałobnej w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, na który zostali odprowadzeni w uroczystym kondukcie pogrzebowym z udziałem kompanii honorowej i kapeli Wojska Polskiego. Pochowani w zbiorowej mogile na której ustawiono biały, brzozowy krzyż oraz obelisk z inskrypcją.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego, Leszek Olszewski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.